Raziskave in razvoj

Podjetje Helios TBLUS na področju praškastih premazov nenehno vlaga v raziskave in razvoj. Zato skrbimo, da našo paleto proizvodov bogatimo z novimi izdelki, ki so čim bolj v skladu z željami in zahtevami industrije ter izpolnjujejo zahteve naših strank. Osredotočamo se na razvoj okolju prijaznih premazov brez topil.

Sistemi praškastih premazov Color Powder Coatings odpirajo popolnoma nove perspektive za funkcionalne premaze prihodnosti. Odvisno od sistema nanašanja, je sodoben premaz lahko odporen na kemikalije, protibakterijski, električno prevoden, tankoslojni, protizdrsni, hrapav, kovinski ali biserni. Število različic je skoraj neomejeno.

Naši razvojni inženirji ustvarjajo sistemske rešitve z lastnostmi, ki so posebej prilagojene zahtevam stranke. V naših internih laboratorijih za raziskave in razvoj te rešitve optimiziramo ob tesnem sodelovanju s stranko in testiramo za popolno izvajanje v praksi.

“WE TURN IT GREEN” (“PRISEGAMO NA ZELENO”) – OKOLJSKA FILOZOFIJA SKUPINE HELIOS

Celotna skupina KANSAI HELIOS si prizadeva biti odgovorna do narave in sprejeti ukrepe podnebne politike po celotni vrednostni verigi. Na podnebne spremembe se odzivamo s poslovnim modelom, ki zmanjšuje vpliv na okolje. KANSAI HELIOS je zavezan izboljšanju okoljske učinkovitosti in izgradnji podnebno nevtralne prihodnosti. Skupina KANSAI HELIOS se v okviru kampanje “WE TURN IT GREEN” (»Prisegamo na zeleno«) od leta 2020 naprej osredotoča na posebne “zelene ukrepe” na področju izdelkov, proizvodnje, javnih naročil in ljudi.

Več o kampanji si lahko preberete tukaj.

 

NAJSODOBNEJŠI PREMAZI

Zahteve v zvezi s kakovostjo praškastih premazov nenehno naraščajo in standardi naše proizvodnje temu redno sledijo. Zato se morajo standardi proizvodnje ustrezno dvigniti. Zato so nenehne naložbe v proizvodne stroje in opremo internih razvojnih laboratorijev predpogoj, da Helios TBLUS s svojimi praškastimi premazi zagotavlja zanesljivo in konstantno vrhunsko kakovost.

Da bi prispevali k varstvu okolja, podjetje sledi sestrskemu podjetju Rembrandtin Coatings GmbH, ki v kemični industriji slovi po svoji zavezanosti do Programa odgovornega ravnanja (POR) in varstva okolja ter je na tem področju prejelo razne nacionalne in mednarodne nagrade. Uspeh teh prizadevanj in pridobljenih izkušenj se odraža pri praškastih premazih Color Powder Coatings.