Antistatični praškasti premazi

NAJ BO ČISTO

Antistatični praškasti premazi so funkcionalni premazi, ki se uporabljajo na površinah za zmanjšanje ali odpravo nabiranja elektrostatičnega naboja in s tem ščitijo občutljiva elektronska vezja pred visokonapetostnimi razelektritvami. Utrjen premaz začne prevajati naboj pri visokih napetostih, v rangu kilovoltov, pri nizkih napetostih deluje kot izolator. Ta lastnost je za odvod statičnega naboja popolnoma zadovoljiva, ker se ta proži pri napetosih, ki so višje od praga prevodnosti antistatičnih praškastih premazov.